RAKOUSKÁ SEZONA V OLOMOUCI

Rakouskou kulturu, gastronomii, významné rakouské osobnosti spojené s Olomoucí, historické vazby i hudbu – nejen to představí v průběhu celého roku Rakouská sezona v Olomouci.


Těšit se můžete na výstavy, koncerty, workshopy, divadlo i film a další kulturní i společenské akce.

PROGRAM


15. 12. – 28. 4. 2024 Vlastivědné muzeum v Olomouci

Výstava Průmyslové muzeum císaře Františka Josefa v Olomouci

Výstava připomíná fenomén takzvaných průmyslových a uměleckoprůmyslových muzeí, které se ve společnosti začaly výrazněji prosazovat ve druhé polovině 19. století. Průmyslové muzeum císaře Františka Josefa v Olomouci bylo založeno v roce 1873 a existovalo do roku 1924. Po celou dobu sídlilo v krásné neorenesanční budově reálné školy naproti kostelu sv. Mořice.

ÚNOR

2. 2. – 31. 3. 2024 Vlastivědné muzeum v Olomouci

Výstava Nejstarší fotografie Olomouce

Výstava představuje jedinečnou příležitost nahlédnout do historie města prostřednictvím jeho nejstarších dochovaných fotografií. Vystaveny jsou například snímky Hermanna Haubenreisserw, Jakoba Höflingera či ateliéru A. Pichler & spol. Nejstarší fotografie, které výstava prezentuje, byly vydány nakladatelstvím Hölzel Verlag, které bylo v Olomouci založeno přesně před 180 lety.

19. 2. 2024 | 17:30 Kino Metropol

Filmová projekce Klimt & Polibek

Film přibližuje detaily obrazu Polibek od Gustava Klimta, který jej namaloval ve Vídni okolo roku 1908. Poznejte, kým byl umělec, který obraz vytvořil a poznejte také pozoruhodnou Vídeň na přelomu 19. a 20. století.

19. 2. 2024 | 20:00 Kino Metropol

Filmová projekce Rimini

Smrt matky přivádí Richieho Brava z adoptivního domova v Itálii zpět do jeho pokoje v rodném Dolním Rakousku.

29. 2. 2024 | 17:00 Vlastivědné muzeum v Olomouci

Přednáška Nejvýznamnější fotografové v Království českém v 19. století

Pavel Scheufler je český publicista, historik fotografie a fotograf. Zabývá se převážně fotografií na území Rakouska-Uherska do roku 1918. Svou přednášku doprovodí projekcí prací fotografů Wilhelma Horna, Františka Fridricha, Jindřicha Eckerta, Františka Krátkého a Rudolfa Brunera-Dvořáka. Současně bude naznačen vývoj od aranžmá v ateliérech po živou bezprostřední fotografii, což podmiňovaly možnosti dobové fotografické techniky.

BŘEZEN

1. 3. – 30. 4. 2024 Knihovna města Olomouce, pobočka Jungmannova

Výstava Marie Terezie: reformátorka

Výstava o Marii Terezii, během jejíž vlády se změnila celá rakouskouherská říše. Byly provedeny vojenské, školské, právní, celní, měnové, správní a zdravotnické reformy, jejichž cílem bylo především zefektivnit správu říše.

1. 3. – 16. 4. 2024 Červený kostel

Výstava o Eduardu Hölzelovi

Panelová výstava věnovaná olomouckému a vídeňskému knihkupci a nakladateli Eduardu Hölzelovi (1817–1885), jenž patřil k významným postavám olomouckého společenského a kulturního života 2. poloviny 19. století, a který již v říjnu 1844, ve svých 27 letech, založil v Olomouci na Horním náměstí obchod s knihami, uměním a hudebninami, tzv. sortimentní knihkupectví pod firemním názvem Eduard Hölzel.

1. 3. – 16. 4. 2024 Červený kostel

Výstava Olomouc v roce 1894

Výstava představí pamětní spis o Olomouci, který sepsali Hölzelův zeť Carl Graeser a významný olomoucký spisovatel a kustod Studijní knihovny Willibald Müller u příležitosti výkupu pevnostních pozemků. Půvabný tisk je doprovázen ilustracemi Olomouce a popisem architektonických dominant města. Některá vyobrazení včetně ilustračního titulního listu jsou dílem rakouského krajináře Ladislause Eugena Petrovitse (1839–1907).

6. 3.2024 | 17:00 Katedra germanistiky FF UPOL

Autorské čtení Alex Beer

Rakouská autorka Alex Beer představí na Katedře germanistiky FF UPOL svou kriminální románovou řadu s ústřední postavou věčně nabručeného, ale sympatického komisaře Augusta Emmericha, která se odehrává po konci první světové války ve Vídni 20. let minulého století. Alex Beer, narozená v Bregenzu, vystudovala archeologii a v jejich románech se snoubí detailní popisy historického pozadí a vídeňských reálií i akční scény a napětí do poslední stránky. Knižní série s postavou Augusta Emmericha byla nominována na mnoho literárních vyznamenání a získala v roce 2017 a 2019 cenu Leo Perutze za kriminální literaturu.

11. 3. 2024 | 20:00 Kino Metropol

Filmová projekce Celý život

Dramatický film natočený podle stejnojmenné knihy Roberta Seethalera, představuje změny 20. století a jednoho alpského údolí z pohledu jednoho muže.

12. 3. 2024 | 17:30 Moravská filharmonie Olomouc

NR4 – Musica a tre aneb Strunná fantazie

Mozart: Duo pro housle a violu č. 1 G dur K. 423
Beethoven: Duo Es dur pro Violu a Violoncello, WoO 32
Beethoven: Trio Es dur op. 3
Patrik Sedlář – housle
Vladimír Bukač – viola
Eliška Vláčilová – violoncello
Markéta Vejvodová – průvodní slovo, dramaturgyně

18. 3. 2024 | 17:00 Červený kostel

Slavnostní zahájení Rakouské sezony

Součástí zahájení bude u příležitosti 180. výročí od založení nakladatelství Hölzel Verlag také vernisáž panelové výstavy o Eduardu Hölzelovi a minikonference. Svou účast přislíbil také Lukas Birsak, současný ředitel nakladatelství Hölzel Verlag.

Příspěvky na konferenci:
Eduard Hölzel a Olomouc (Petra Kubíčková)
Olomouc v roce 1894 (Lubomír Novotný)
Atlasy Blaže Kocena a Eduarda Hölzela (Jiří Glonek)
Hölzel – Verlag a Kocenův školní atlas v Rakousku – tradice a inovace (Lukas Birsak)

19. 3. 2024 | 19:00 Červený kostel

K4 – Brilantní houslista Jiří Vodička

Haydn: Houslový koncert A dur Hob. VIIa: 3
Jiří Vodička – housle a umělecký vedoucí
Komorní soubor Moravské filharmonie Olomouc

DUBEN

11. 4. 2024 | 19:00 Reduta

JAMU4

Beethoven: Koncert pro housle a orchestr D dur op. 61
Misaki Tanaka – housle (JAMU)
Dominik Pernica a Eduard Kostelník – dirigenti (JAMU)

16. 4. 2024 | 17:30 Kino Metropol

Filmová projekce Club Zero

Koprodukční film rakouské režisérky Jessici Hausner pronikavě glosuje vztah člověka k jídlu, potažmo i ke světu.

KVĚTEN

13. 5. | 20:00–21:00 S-klub

27. Divadelní Flora: BÉTON BRUT Hungry Sharks

Urbánní taneční styl breakdance – jeden z pilířů hiphopové kultury – vznikal v éře rozvoje brutalistní architektury. Excelentní salcburská company jej na divadelní scénu přenáší s virtuózní lehkostí a vtipně komentuje jeho propojení s revolučním architektonickým stylem. Performance, v níž hraje klíčovou roli míchačka na beton, má potenciál diváckého hitu 27. Divadelní Flory! Ve spolupráci s Trienále SEFO 2024. Beseda po představení.

14. 5. – 30. 6. Knihovna města Olomouce, pobočka Jungmannova

Výstava fotografií Dalibora Sedláka: S fotoaparátem nejen Alpami

Vernisáž výstavy proběhne v úterý 14. května v 18:00 za přítomnosti Jindřicha Štreita. Šternberský malíř, kreslíř a fotograf Dalibor Sedlák se ve volné fotografické tvorbě věnuje zejména fotografiím přírody a jejich částí – jeho zájmem je detail. Klíčovou roli hraje na jeho fotografiích světlo, stín a také barva, která vytváří náladu a charakter snímků.

od 16. 5. 2024 Arcidiecézní muzeum Kroměříž

Výstava Kroměřížský kabinet mincí a medailí II – ražby salcburských arcibiskupů

Výstava vzácných mincí a medailí ze sbírek olomouckého arcibiskupství patří k jedinečným a svébytným kolekcím tohoto druhu v České republice, především svým tematickým zaměřením na ražby duchovních osob od raného středověku po počátek 20. století. Jsou tu zastoupeny medaile a mince papežů, arcibiskupů, opatů i duchovních řádů, z nichž některé tvoří jinde nevídané úplné série ražeb.

16. 5. | 17:00–18:00 S-klub

27. Divadelní Flora: Anna Biczók DELICATE

Tři výjimečné tanečnice ze tří různých zemí vedou „hbitý“, podmanivý trialog na téma postavení a svobody ženy v rozličných kulturních a společensko-historických kontextech. Choreografii sestavila Anna Biczók, která dlouhodobě žije a pracuje ve Vídni a její inscenace je úzce svázána s "rakouským tanečním prostorem". V pátek 17. 5. od 12:30 do 13:30 proběhne v prostorách Konviktu beseda k inscenaci.

17. 5. | 20:00 Kino Metropol

Filmová projekce Klimt & Polibek

Film přibližuje detaily obrazu Polibek od Gustava Klimta, který jej namaloval ve Vídni okolo roku 1908. Poznejte, kým byl umělec, který obraz vytvořil a poznejte také pozoruhodnou Vídeň na přelomu 19. a 20. století.

18. 5. | 22:00–23:00 Konvikt (šapitó)

27. Divadelní Flora: Koncert noise control barrier

Exkluzivní hudební finále 27. Divadelní Flory! „Průzkum pestrých hudebních světů“ v německo-rakouské fúzi skladatelů scénické a filmové hudby Alexandera Vičara a Dominika Giesriegla.

20. 5. 2024 | 20:00 Kino Metropol

Filmová projekce Alma & Oskar

Oskar Kokoschka je jedním z největších expresionistických malířů své doby, Alma Mahler je nadějnou skladatelkou. Jejich vášnivý milenecký vztah v obou probudí nepoznanou touhu spojenou s uměním a posedlostí.

27. 5. 2024 | 20:00 Kino Metropol

Filmová projekce Egon Schiele

Malíř a grafik Egon Schiele byl jedním z nejprovokativnějších vídeňských umělců začátku 20. století. Doby, během níž se pomalu a téměř nepozorovaně chýlila ke konci jedna velká dějinná éra. Doby, kdy se v kultuře, a ve výtvarném umění snad nejvýrazněji, začaly bouřlivě prosazovat zcela nové směry. Návštěvníci galerií byli poprvé vystaveni troufalé tvorbě expresionistů a kubistů, objevují se i první abstraktní díla. A do veřejného prostoru, díky tvůrcům jako byl Schiele, vstoupila erotika.

31. 5. 2024 – 29. 9. 2024 Arcidiecézní muzeum Kroměříž

Výstava MAULBERTSCH PINXIT. Zakázky Franze Antona Maulbertsche na Moravě a v Čechách.

Výstava se koná u příležitosti 300. výročí narození Franze Antona Maulbertsche a v chronologickém sledu představí nejen výběr z jeho rozsáhlé tvorby realizované na Moravě a v Čechách, ale přiblíží také samotný dílenský provoz. A to zejména prostřednictvím děl Maulbertschova vídeňského kolegy a vrstevníka Felixe Iva Leichera (1726–1812) a Josefa Winterhaldera ml. (1743–1807), někdejšího Maulbertschova žáka.

ČERVEN

5. – 29. 6. 2024 Galerie města Olomouce

Výstava Nedaleko (Nicht so weit)

Výstava představující díla rakouské umělkyně Reginy Alfery a fotografa Wolfganga Bary. Vernisáž proběhne 5. června v 18:00 a doprovodí ji hudební vystoupení děl komponovaných samotnou umělkyní Reginou Alfery – sólo pro housle, Tante Vie, v podání Patrika Sedláře a sólo pro flétnu, Window, v podání Elišky Honkové.

Regina Alfery, vídeňská rodačka a vystudovaná psycholožka, ve svých obrazech odkazuje na podvědomí a emoce lidí. Autorka často používá černou barvu, která symbolizuje magičnost a podvědomí, ale vždy je v jejich dílech místo i pro světlo a osvícení.
Malířka působí také jako hudební skladatelka, a proto v obrazech najdeme také noty nebo QR kódy s odkazem na hudební produkci.

Wolfgang Bara, rodák z Vorarlberska, se fotografování věnuje od mládí. Na vystavených fotografiích se přibližuje člověku a jeho touhám, zviditelňuje je prostřednictvím situací, předmětů a nechává do nich proudit i humor.

8. 6. | 10:00–17:00 Smetanovy sady

Dětské odpoledne s Rudolfem Janem

U příležitosti 205. výročí jmenování Rudolfa Jana olomouckým arcibiskupem se druhou červnovou sobotu chystá v Rudolfově aleji u altánku bohatý program pro děti. Těšit se můžete na olympiádu o hodnotné ceny, taneční vystoupení, in-line bruslení, judo, jízdu na motokárách, bubnovou show, dětskou diskotéku a mnoho dalšího.
Vstup volný.

10. 6. | 20:00 Kino Metropol

Filmová projekce Celý život

Dramatický film natočený podle stejnojmenné knihy Roberta Seethalera, představuje změny 20. století a jednoho alpského údolí z pohledu jednoho muže.

27. 6. – 31. 12. 2024 Muzeum moderního umění

Trienále SEFO 2024

Více informací: https://muo.cz/vystavy/trienale-sefo-2024-momenty/

27. 6. – 31. 12. 2024 Arcidiecézní muzeum Olomouc

Výstava Ohňová dramata – Střelný prach, ohňostroje a ohňostrůjné iluminace v evropském umění

Už od nejstarších dob byl oheň pro člověka jedním z živlů. Oheň v různých formách sloužil a slouží vojenským, duchovním i zábavním účelům. Ohňostroj jako spektakulární představení velice úzce souvisel s rozvojem užití střelného prachu. Přes arabský svět se střelný prach dostal do Evropy ve 12. století. Na konci 14. století už víme o prvních pokusech práce s pyrotechnikou, a to jak pro válčení tak pro zábavu. Od 16. století máme také dokumentována ohňostrůjná představení, kombinující jednoduchou hudebně-dramatickou složku, spektakulární ohňovou a světelnou show. Jejich délka se pohybovala v řádech minut až po více než hodinová představení o několika dramaticky provázaných dějstvích. K velkému rozšíření ohňostrůjných představení došlo v průběhu 17. století na téměř všech evropských panovnických dvorech. Velká část ohňostrojů, které výstava návštěvníkům představí, byla odpálena pro některého z habsburských císařů. Vrcholem výstavní choreografie i knihy, která k výstavě vyjde, bude několik ohňostrůjných produkcí, které byly odehrány v druhé polovině 17. století ve Vídni.

SRPEN

30.– 31. 8. 2024 Horní náměstí

Mezinárodní festival vojenských hudeb

V rámci 28. ročníku mezinárodní přehlídky vojenských hudeb se představí i Vojenská hudba Tyrolsko. Ta v pátek 30. 8. od 18:00 rozezní kostel svatého Mořice a v sobotu 31. 8. předvede svou exhibici na olomouckém Horním náměstí.

ZÁŘÍ

7. 9. 2024 Horní náměstí Olomouc

Rakouský den

Přijďte si na olomoucké Horní náměstí užít atmosféru Rakouska, ochutnat jeho gastronomii, poznat jeho kulturu i historii.

22. 9. 2024 | 19:00 Konvikt, kaple Božího Těla

Klavírní koncert

V rámci 31. ročníku Podzimního festivalu duchovní hudby uslyšíte skladby Antonína Dvořáka (Trio opus 65 in f-Moll) a Franze Schuberta (Trio opus 100 in Es-Dur) v podání vídeňského klavírního tria Eggner Trio Wien.

2.– 30. 9. 2024

Olomoucké Lafayettovské slavnosti 2024

V rámci 11. ročníku festivalu Olomoucké Lafayettovské slavnosti se u příležitosti Rakouské sezony v Olomouci chystají dvě tematické divadelní hry Jana Sulovského.

O životě císaře Františka Josefa I.
Inscenace mapuje s pochopením i humorným nadhledem život rakouského císaře Františka Josefa I., který byl na sklonku roku 1848 intronizován v Olomouci, čímž začalo osmašedesátileté období jeho vlády. Hra se snaží odstranit některé dlouholeté mýty a předsudky týkající se tohoto panovníka a představit jej jako člověka, který vykonal pro rakousko-uherskou monarchii a její národy i mnoho pozitivního.

Střevíc Marie Terezie
Příběh se odehrává během císařské návštěvy v Olomouci u příležitosti svěcení sloupu Nejsvětější Trojice roku 1754. Historická fikce Marii Terezii představí v poněkud odlišné roli, kdy musí odolávat milostným návrhům mladého kadeta olomoucké vojenské posádky. Nakonec jeho vábení odolá a zachová si svou obvyklou ctnost.

LISTOPAD

1. – 6. 11. 2024 | Kino Central

Das FILMFEST

Festival německy mluvených filmů
Více informací: https://www.dasfilmfest.cz

29. 11. 2024 | 19:00 Reduta

Skvosty rakouské hudby

Tematický koncert Moravské filharmonie Olomouc, na kterém zazní skladby pro smyčcové nástroje od Antonia Salieriho, Arnolda Schönberga a Antona Brucknera. Vybrané skladby zahraje Kukal Quartet (Eliška Kukalová, Klára Lešková, Daniel Macho a Filip Rufler) pod vedením dirigenta Martina Seigharta.